Close

Sản phẩm

PHÂN BÓN GỐC

PHÂN BÓN LÁ

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO HỆ THỐNG TƯƠI

Giới thiệu

Công ty Behn Meyer được thành lập vào năm 1840 bởi  ông Theodor August Behn và Valentin Lorenz Meyer , hoạt động trong các lĩnh vực:

  • AgriCare:  Phân bón
  • Ingredients: Phụ gia cho thức ăn chăn nuôi, thức phẩm
  • Performance Chemicals: Hóa chất cho ngành dệt nhuộm..v.v
  • Polymers : Chế biến mủ Cao Su, Nhựa plastic
  • Paper & Board: Hóa chất cho ngành chế biến giấy và gỗ


Xem thêm

Thư viện tin tức